اسامی کادر و عوامل اجرایی
ردیف نام و نا خانوادگی سمت
1 جناب آقای محمودی  مدیر
2 جناب اقای حاجی قربانی معاون آموزشی
3 جناب اقای بیگی  معاون اجرایی انظباطی
4 جناب اقای بهروز احمدی  معاون پرورشی
5 جناب اقای مسعود احمدی معاون پرورشی
6 جناب اقای فراهانی  مشاور پایه نهم
7 جناب اقای ایمان تنها مشاور پایه هشتم
8 جناب اقای باغبان مشاور پایه هفتم
9 جناب اقای حقیقی آمور رایانه ، تایپ و تکثیر 
10 جناب اقای حسین زاده روابط عمومی و امور دفتری
11 جناب اقای دکتر انصاری واحد بهداشت و سلامت
12 جناب اقای رضایی پرورشی و پشتیبانی
13 جناب اقای ذاکری پرورشی و پشتیبانی
14 جناب اقای خواجه نصیر خدمات
15 جناب اقای دولتخواه خدمات
16 جناب اقای اکبریان خدمات
17 جناب اقای سینا تنها  مسئول سایت و وب سایت