ارتباطات


دبیرستان غیر دولتی پیام غدیر (دوره اول)
 

آدرس : خیابان نبرد جنوبی - چهارراه زمزم - خیابان شمشاد - دبیرستان پیام غدیر  

برای دیدن موقعیت مدرسه کلیک کنید

شماره های تماس با دبیرستان دوره اول

36316290

36316291

36316292