لیست مطالب

 

جاذبه علم پژوهشگر 1
پژوهشگر2 پژوهشگر3
غدیر خم و امام علی در شعر و ادب فارسی کلیپ اول
پژوهش و جاذبه های علمی در قرآن کریم
موتور الکتریکی 
نمونه کار فنر مغناطیسی نمونه ساخت موشک آبی
نظرات پزشکی دکتر کرمانپور ، رئیس اورژانس بیمارستان سینا در مورد کرونا ویروس نظر وزیر بهداشت و درمان در مورد مراسم عزاداری محرم
معرفی رشته علوم کامپیوتر، دکتر گنج تابش مختصری در مورد پروژه های علوم کامپیوتر
روش های پیشگیری از انتقال ویروس کرونا تقدیر و تشکر رهبر انقلاب از کادر درمان
امتیازات ویژه برنامه پژوهش تابستان ۹۹ ، کلیپ شماره یک امتیازات ویژه برنامه پژوهش تابستان ۹۹ ، کلیپ شماره دو
پژوهش نجوم - جلسه اول جلسه اول روش تحقیق 
آزمایش های جذاب علمی ، جلسه اول روش تحقیق - قسمت دوم 
دریافت انرژی ، همراه با تکنولوژی نجوم - شهاب سنگ - قسمت اول
نجوم - شهاب سنگ - قسمت دوم آزمایش های جذاب علمی ، جلسه دوم
نجوم - فرکانس صوتی منظومه شمسی ۱ نجوم - فرکانس صوتی منظومه شمسی 2
ویژگی های آهن - قسمت اول ویژگی های آهن - قسمت دوم
نجوم - راز درون سیاه چاله ها آزمایش جالب جدا سازی مخلوط ها 
آزمایش جالب محلول های جدا آزمایش جذاب مخلوط ها
آزمایش جالب محلول های جدا آزمایش جذاب مخلوط ها
نجوم ، نیروی جاذبه در فضا کلید واژه ها
فرار میکروب ها تغییر حالت مواد
اشاره قرآن کریم به جاذبه روش کمی و کیفی و آمیخته
واکنش های انفجاری نظریه ریسمان و جهان های موازی
یک جهان یا چند جهان امواج لرزه ای 
تبدیل انرژی توربین ها
ویژگی عدسی ها گیاهان دارویی
 
رنگین کمان و شکست نور