لیست مطالب

حفظ سلامت دانش آموزان و معلمان و رعایت دقیق پروتکل های بهداشتی در دبیرستان پیام غدیر ( دوره اول)  در ۹ مرحله:

 

۱.عبور دانش آموزان از تونل ضدعفونی با نواد ضد حساسیت 

۲. ضدعفونی کردن کف کفش ها

۳‌. تشخیص دمای بدن بوسیله دستگاه تب سنج دیجیتال لیزری


۴. ضدعفونی کردن دست ها با الکل 
۵. استفاده دانش آموزان و معلمان از ماسک و دستکش 


۶. ممنوعیت تجمع در محیط های خاص مدرسه 
۷. جلوگیری از ورود افراد بیمار به مدرسه 
۸. آموزش سلامت فردی و عمومی 
۹. گندزدایی و ضدعفونی فضاهای مختلف مدرسه بصورت روزانه